gaskachelWelk gas voor welke gaskachel

Als brandstof voor een gaskachel kan men in de meeste gevallen zowel stadsgas als propaangas gebruiken. Het is wel belangrijk dat u voor alle zekerheid navraag doet bij de leverancier van uw gaskachel welk gas u kunt gebruiken alvorens de kachel aan te sluiten en in werking te stellen.

Als zou blijken dat uw gaskachel niet werkt of onbruikbaar is met een bepaalde soort gas, dan moet meestal iets worden aangepast aan de brander van deze kachels.

inbouw gaskachelOnderhoud van gaskachels

Een groot voordeel van de gaskachel situeert zich op het vlak van onderhoud.
U hoeft nauwelijks naar het onderhoud van gaskachels om te kijken. Het volstaat om jaarlijks eens de binnenzijde van je kachel stofvrij te maken.

Hoeveel opgestapeld stof er in de gaskachel terecht komt hagt vanzelfsprekend sterk af van de hoeveelheid stof die in de ruimte aanwezig is.

Roet of druppels alarmsignaal

Het is heel belangrijk dat u nooit druppels water of damp en/of roet in de kachel ziet. In de meeste gevallen duidt dit op een slechte werking van de kachel door een gebrekkige ontbranding. Stel niet uit om het toestel door een professional te laten nakijken.

 

Ventilator in gaskachels

Vaak worden gaskachels uitgerust met een ventilator. Dit zorgt ervoor dat de opgewekte warmte sneller in de ruimte wordt verspreid, beter circuleert en het dus sneller warm aanvoelt.

In feite is het niet zo dat de ruimte sneller warm wordt doordat een gaskachel voorzien is van een ventilator. Het is enkel de luchtcirculatie die gestimuleerd wordt en dus sneller het gevoel geeft dat de lucht aan het verwarmen is.

Een belangrijk nadeel van een ventilator in uw gaskachel is de meerkost die het zal opleveren aan elektriciteit.


Rendement van gaskachels

Soorten gaskachels

- Inbouw gaskachel

- Vrijstaande gaskachel