Algemene verwarming met houtkachel

Het is niet eenvoudig om op een natuurlijke manier de met een houtkachel opgewekte warmte te verspreiden over verschillende ruimten. Een belangrijke factor is de energie-efficiënte van de woning in kwestie. De kwaliteit van de isolatie zal voor een groot stuk bepalen hoe makkelijk u de warmte die uw houtkachel opwekt kunt verspreiden over het hele huis.

Invloed van isolatie op centrale verwarming

Ruimtes die slecht geïsoleerd zijn zullen veel van de warmte verliezen en hebben dus een grote aanvoer van opgewarmde lucht nodig om er een warmte temperatuur van de lucht te bekomen en behouden. De capaciteit van uw houtkachel speelt hierbij een minder belangrijke rol.

Verspreiden warmte houtkachel

Op voorwaarde dat bovenstaande punten in orde zijn en de woning dus voldoende is geïsoleerd kan de warmte die een houtkachel geeft, verspreid worden over meerdere kamers van een woning. Meestal duurt het wel een hele tijd alvorens er een stroming van warme lucht tussen de verschillende ruimtes kan op gang gebracht worden.

Des te moeilijker wordt het als de houtkachel elke nacht uitdooft om 's morgens terug aangemaakt te worden. Hierdoor onderbreekt men de luchtstroom en is de kans klein dat de andere kamers een warme temperatuur zullen hebben.

Om het maximale rendement uit uw houtkachel te halen is het belangrijk dat zich voldoende laat adviseren over de geschikte kachels en de aandachtspunten waar u moet op letten bij de plaatsing van uw houtkachel.


Soorten kachels hout

Vooroordelen houtkachel

Rendement van houtkachels

Houtkachels onderhouden

Houtkachel als CV verwarming